Universitatea de Vest din Timişoara  
Despre DPPD Despre DPPD Programe Programe Cercetare Cercetare
Acasă » Programe » Definitivat
Meniu
Nu există !

Definitivare în învăţământ

Beneficiari: Educatoare, învăţători, institutori, profesori pentru învăţământul preprimar, primar, secundar şi secundar superior care au dreptul, potrivit legii, să susţină examenele pentru obţinerea gradelor didactice.

Finalizare şi certificare: Absolventul obţine certificat de acordare a gradului didactic.

Informaţii:
 • prezenţa în sala de examen se face pe bază de buletin de identitate / carte de identitate şi actul care atestă schimbarea numelui faţă de fişa de înscriere;
 • chitanţa în originalcare atestă plata taxei de înscriere (100 lei);
 • stilou sau pix cu cerneală albastră;
 • fără nici o sursă de documentare;
 • fără telefoane mobile.


DEFINITIVAT – PROFESORI
- SESIUNEA AUGUST 2011 -


DEFINITIVAT
20.08.2011 - SPECIALITATE ŞI DIDACTICA ACESTEIA – EXAMEN SCRIS
22.08.2011 - SPECIALITATE ŞI DIDACTICA ACESTEIA - EXAMEN ORAL
24.08.2011 - PEDAGOGIE ŞI ELEMENTE DE PSIHOLOGIE A EDUCAŢIEI - EXAMEN SCRIS

Pentru probele scrise la Definitivat candidaţii se vor prezenta în sălile de examen la ora 8.

Taxa pentru înscriere la Definitivat este de 100 lei şi se achită la orice filială Banca Transilvania în Cont IBAN RO61BTRL0360160100703936 cu precizarea în Contul 9999999999 pentru D.P.P.D. (la intrarea în sală este obligatorie predarea unei copii a chitanţei de achitare a taxei de înscriere).

Programele disciplinelor se găsesc pe site Ministerului M.E.C.T.S. - www.edu.ro (Resurse umane/Direcţia de Formare continuă/Programe de definitivat , gradul II şi gradul I. Verificaţi şi rubrica Noutăţi)

Extras din OM.5720 / 20.10.2009
 • La examen, candidaţii trebuie să aibă asupra lor buletinul / cartea de identitate (certificatul de căsătorie/divorţ –acolo unde este cazul). Accesul candidaţilor în sala de examen se face pe bază de tabel nominal, sub controlul responsabilului de sală. La intrarea în sală, candidaţii nu trebuie să aibă asupra lor nici un material, respectiv cărţi, caiete, notiţe etc. sau obiect care ar putea fi folosite ca sursă de informare ilicită. În timpul examenului, telefoanele mobile se închid.
 • Pentru scrierea textului, candidaţii vor folosi stilou cu cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră. Pentru elementele de grafică se va folosi creionul acromatic.
 • Frauda si tentativa de fraudă se sancţionează cu excluderea din examen.
 • Candidaţii care consideră că au fost subevaluaţi pot să depună contestaţii. Acestea se adresează, în scris, presedintelui comisiei de examinare în termen de cel mult 24 de ore de la data si ora afisării rezultatelor.
 • Se pot depune contestaţii numai privind evaluarea la probele scrise. Nu se admit contestaţii privind evaluarea la probele orale.
 • În contestaţie se vor face referiri explicite la baremul de evaluare, menţionându-se subiectele si punctele la care candidatul consideră că a fost subevaluat.
 • Pentru promovarea examenului de definitivare în învăţământ, candidatul trebuie să obţină cel puţin nota 7 la inspecţia specială si cel puţin nota 6 la fiecare dintre probele scrise si orale din cadrul examenului. Candidaţii care nu obţin nota minimă la o probă nu se pot prezenta la probele următoare.
 • Media generală de promovare a examenului de definitivare în învăţământ este media aritmetică a mediei la specialitate si la didactică (scris şi oral), obţinută din notele acordate de cei doi profesori, si a notei, după caz, de la pedagogie.
 • Nota medie obţinută la specialitate se adună cu nota medie obţinută la proba de pedagogie, se împarte la doi si se obţine media finală de absolvire a examenului de definitivare în învăţământ.
 • Media generală de promovare a examenului de definitivare în învăţământ este de cel puţin 6 (sase).

DEFINITIVAT –
ÎNVĂŢĂTORI / INSTITUTORI / PROFESORI PENTRU ÎNVĂŢĂMÎNTUL PRIMAR
- SESIUNEA AUGUST 2011 -


DEFINITIVAT
19.08.2011 - LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ŞI METODICA PREDĂRII ACESTORA – EXAMEN SCRIS
21.08.2011 - PEDAGOGIE ŞCOLARĂ ŞI ELEMENTE DE PSIHOLOGIE A EDUCAŢIEI - EXAMEN SCRIS
23.08.2011 – MATEMATICĂ ŞI METODICA PREDĂRII ACESTEIA- EXAMEN ORAL

Pentru probele scrise la Definitivat candidaţii se vor prezenta în sălile de examen la ora 8.

Taxa pentru înscriere la Definitivat este de 100 lei şi se achită la orice filială Banca Transilvania în Cont IBAN RO61BTRL0360160100703936 cu precizarea în Contul 9999999999 pentru D.P.P.D. (la intrarea în sală este obligatorie predarea unei copii a chitanţei de achitare a taxei de înscriere).

Programele disciplinelor se găsesc pe site Ministerului M.E.C.T.S. - www.edu.ro (Resurse umane/Direcţia de Formare continuă/Programe de definitivat , gradul II şi gradul I. Verificaţi şi rubrica Noutăţi).

Extras din OM.5720 / 20.10.2009
 • La examen, candidaţii trebuie să aibă asupra lor buletinul / cartea de identitate (certificatul de căsătorie/divorţ –acolo unde este cazul). Accesul candidaţilor în sala de examen se face pe bază de tabel nominal, sub controlul responsabilului de sală. La intrarea în sală, candidaţii nu trebuie să aibă asupra lor nici un material, respectiv cărţi, caiete, notiţe etc. sau obiect care ar putea fi folosite ca sursă de informare ilicită. În timpul examenului, telefoanele mobile se închid.
 • Pentru scrierea textului, candidaţii vor folosi stilou cu cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră. Pentru elementele de grafică se va folosi creionul acromatic.
 • Frauda si tentativa de fraudă se sancţionează cu excluderea din examen.
 • Candidaţii care consideră că au fost subevaluaţi pot să depună contestaţii. Acestea se adresează, în scris, presedintelui comisiei de examinare în termen de cel mult 24 de ore de la data si ora afisării rezultatelor.
 • Se pot depune contestaţii numai privind evaluarea la probele scrise. Nu se admit contestaţii privind evaluarea la probele orale.
 • În contestaţie se vor face referiri explicite la baremul de evaluare, menţionându-se subiectele si punctele la care candidatul consideră că a fost subevaluat.
 • Pentru promovarea examenului de definitivare în învăţământ, candidatul trebuie să obţină cel puţin nota 7 la inspecţia specială si cel puţin nota 6 la fiecare dintre probele scrise si orale din cadrul examenului. Candidaţii care nu obţin nota minimă la o probă nu se pot prezenta la probele următoare.
 • Pentru învăţători, media obţinută la examenul de definitivare în învăţământ se calculează astfel: se adună nota obţinută la proba scrisă de limba si literatura română si metodica predării acesteia cu nota obţinută la proba orală de matematică si metodica predării acesteia, se împarte la doi si se obţine media la specialitate.
 • Nota medie obţinută la specialitate se adună cu nota medie obţinută la proba de pedagogie, se împarte la doi si se obţine media finală de absolvire a examenului de definitivare în învăţământ.
 • Media generală de promovare a examenului de definitivare în învăţământ este de cel puţin 6 (sase).

Programe invatatori

Pedagogie şi elemente de psihologia copilului
Limba şi literatura română / Matematică

DEFINITIVAT –
EDUCATOARE / INSTITUTORI / PROFESORI PENTRU ÎNVĂŢĂMÎNTUL PREŞCOLAR
- SESIUNEA AUGUST 2011 -


DEFINITIVAT
19.08.2011 - LIMBA ROMÂNĂ ŞI LITERATURA PENTRU COPII – EXAMEN SCRIS
19.08.2011 - LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ŞI UNIVERSALĂ PENTRU COPII (pentru lb. sârbă) - EXAMEN SCRIS
20.08.2011 - LIMBA ŞI LITERATURA MATERNĂ ŞI METODICA PREDĂRII ACESTORA (pentru lb. sârbă) - EXAMEN SCRIS
21.08.2011 - PEDAGOGIE PREŞCOLARĂ ŞI ELEMENTE DE PSIHOLOGIE A EDUCAŢIEI -EXAMEN SCRIS
23.08.2011 – METODICA ACTIVITĂŢII INSTRUCTIV EDUCATIVE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR – EXAMEN ORAL

Pentru probele scrise la Definitivat candidaţii se vor prezenta în sălile de examen la ora 8.
Taxa pentru înscriere la Definitivat este de 100 lei şi se achită la orice filială Banca Transilvania în Cont IBAN RO61BTRL0360160100703936 cu precizarea în Contul 9999999999 pentru D.P.P.D. (la intrarea în sală este obligatorie predarea unei copii a chitanţei de achitare a taxei de înscriere).

Programele disciplinelor se găsesc pe site Ministerului M.E.C.T.S. - www.edu.ro (Resurse umane/Direcţia de Formare continuă/Programe de definitivat , gradul II şi gradul I. Verificaţi şi rubrica Noutăţi).

Extras din OM.5720 / 20.10.2009
 • La examen, candidaţii trebuie să aibă asupra lor buletinul / cartea de identitate (certificatul de căsătorie/divorţ –acolo unde este cazul). Accesul candidaţilor în sala de examen se face pe bază de tabel nominal, sub controlul responsabilului de sală. La intrarea în sală, candidaţii nu trebuie să aibă asupra lor nici un material, respectiv cărţi, caiete, notiţe etc. sau obiect care ar putea fi folosite ca sursă de informare ilicită. În timpul examenului, telefoanele mobile se închid.
 • Pentru scrierea textului, candidaţii vor folosi stilou cu cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră. Pentru elementele de grafică se va folosi creionul acromatic.
 • Frauda si tentativa de fraudă se sancţionează cu excluderea din examen.
 • Candidaţii care consideră că au fost subevaluaţi pot să depună contestaţii. Acestea se adresează, în scris, presedintelui comisiei de examinare în termen de cel mult 24 de ore de la data si ora afisării rezultatelor.
 • Se pot depune contestaţii numai privind evaluarea la probele scrise. Nu se admit contestaţii privind evaluarea la probele orale.
 • În contestaţie se vor face referiri explicite la baremul de evaluare, menţionându-se subiectele si punctele la care candidatul consideră că a fost subevaluat.
 • Pentru promovarea examenului de definitivare în învăţământ, candidatul trebuie să obţină cel puţin nota 7 la inspecţia specială si cel puţin nota 6 la fiecare dintre probele scrise si orale din cadrul examenului. Candidaţii care nu obţin nota minimă la o probă nu se pot prezenta la probele următoare.
 • Pentru educatoare, media obţinută la examenul de definitivare în învăţământ se calculează astfel: se adună nota obţinută la proba scrisă de limba română şi literatura pentru copii cu nota obţinută la proba orală de metodica activităţii instructive educative din învăţământul preşcolar , se împarte la doi şi se obţine media la specialitate.
 • Nota medie obţinută la specialitate se adună cu nota medie obţinută la proba de pedagogie, se împarte la doi şi se obţine media finală de absolvire a examenului de definitivare în învăţământ.
 • Media generală de promovare a examenului de definitivare în învăţământ este de cel puţin 6 (sase).

Programe educatoare
Definitivat metodica educatoare
Pedagogie
Limba şi literatura română
Anexa 1 la Ordinul Ministrului Educaţiei Cercetării şi Tineretului nr. 6020 din 24.11.2008 (pentru lb. sârbă)

PROGRAME DEFINITIVAT SESIUNEA AUGUST 2011

Arte plastice
ArhivaPrezentareProgramDeStudiiPsihopedagogice.rar
Biologie, Biochimie, Ecologie
Chimie
Contabilitate
Economie agroalimentara
Educatie Fizica
Engleza
Filosofie
Finante Banci
Fizica
Franceza
Geografie Geologie
Germana
Informatica
Istorie grad I si II
Latina
Matematica
Muzica
Pedagogie toate specializarile
Profesori de pedagogie
Profesori de psihologie
Psihopedagogie speciala
Romana
Sociologie
Kinetoterapie
DEFINITIVAT – EDUCATOARE-ÎNVĂŢĂTORI-ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL (desfăşurător)
Psihopedagogie specială Învăţători/Institutori/Educatori învăţământ special
ECONOMIE GENERALA - Programa actualizata
Învăţători / Institutori
MANAGEMENT
TURISM si servicii
Tabel nominal cu candidatii inscrisi - PROFESORI - sesiunea august 2011
Tabel nominal cu candidatii inscrisi - EDUCATOARE - sesiunea august 2011
 
Important