Universitatea de Vest din Timişoara  
Despre DPPD Despre DPPD Programe Programe Cercetare Cercetare
Acasă » Programe » Gradul I
Programe
Meniu
» Program de studii psihopedagogice
» Program postuniv. de studii psihopedagogice
» Echivalari OMECTS
» Gradul II
» Gradul I

Gradul I

Beneficiari: Profesori, Educatoare,învatatori,institutori,profesori pentru învatamântul preprimar ,primar secundar si secundar superior care au dreptul, potrivit legii, sa sustina examenele pentru obtinerea gradelor didactice.

Finalizare si certificare: Absolventul obtine certificat de acordare a gradului didactic.

Gradul I - SERIA 2014-2016

Extras din O.M. 5397/05.11.2013, O.M. nr. 3129/1.02.2013 privind modificarea si completarea OMECTS nr.5561/07.10.2011

Înscrierea se efectueaza în perioada 01-31.10.2013 la inspectoratele scolare judetene. Inspectorul de perfectionare si formare continua va transmite centrelor de perfectionare, pâna la data de 15 ianuarie 2014, dosarele cadrelor didactice care au fost înscrise sa sustina probele examenului de acordare a gradului didactic în seria 2014-2016.

Cadrele didactice înscrise sa sustina probele acestui examen în seria 2014-2016 vor depune, la centrul de perfectionare D.P.P.D.- U.V.T., în perioada 16.01.2014-24.01.2014, fisele privind optiunea pentru tema lucrarii metodico-stiintifice.

Colocviul de admitere la gradul didactic I pentru candidatii care s-au înscris la colocviu pentru seria 2014-2016 se va desfasura pentru specializarile, profesori , învatatori/educatoare/institutori, educatori-învatatori învatamânt special , profesori P.I.P.P., în data de ……………….. conform programarii din tabelul atasat la DOCUMENTE UTILE (programarea se va afisa dupa data de 24.01.2014)

Examinarea va urmari cu prioritate verificarea capacitatii candidatilor de a sesiza si solutiona implicatiile pedagogice-practice ale temei tratate. Evaluarea candidatilor se va realiza prin “admis” sau “respins”.

Continutul colocviului

Orientativ vor fi verificate aspecte referitoare la : rigurozitatea si precizia delimitarii temei, importanta teoretica si practica a temei alese, actualitatea si oportunitatea bibliografiei selective propuse în raport cu tema, consemnarea corecta a acesteia, integrarea temei în domeniul mai larg teoretico-metodologic si practic-actional, continutul semnificativ al unora dintre lucrarile mentionate în bibliografie, cunoasterea specifica a principalelor probleme ce vor fi abordate în tratarea lucrarii etc.

Metodologia specifica cercetarii stiintifice, psiho-pedagogice si metodice pe care o implica elaborarea lucrarii. Examinarea aspectelor referitoare la : ipoteza (ipotezele) de lucru, specificul investigarii pe care intentioneaza sa o realizeze (sau pe care a initiat-o deja) candidatul, metodologia de explorare propusa, preocuparile si intentiile referitoare la realizarea lucrarii, experienta personal acumulata de candidat în domeniul temei, modalitatile de valorificare a acesteia în elaborarea lucrarii s.a.

Domeniul proiectarii pedagogice proprii specialitatii respective cu referire special la conceperea, realizarea , evaluarea si reglarea-autoreglarea activitatii de predare-învatare specific temei propuse.

Dupa sustinerea colocviului în termen de 10 zile candidatiilor declarati admisi li va afisa pe site-ul DPPD la sectiunea DOCUMENTE UTILE profesorul coordonator repartizat.

Elaborarea lucrarilor metodico-stiintifice se va realiza în intervalul 15.02.2014-31.08.2015. Criterii de elaborare si evaluare a lucrarii metodico-stiintifice se gasesc în Anexa 13 / OM 5561/2011

INFORMATII - Gradul I – Seria 2014-2016 (înscrierea la colocviu)

Taxa la Gradul I este de 100 lei care se achita la orice filiala Banca Transilvania în Cont IBAN RO61BTRL0360160100703936 cu precizarea în Cod 11DPPD pentru D.P.P.D. (taxa de 100 lei se achita la înscrierea la colocviu si se ataseaza o copie de la chitanta la fisa de înscriere )

CONDITII DE ÎNSCRIERE LA GRADUL DIDACTIC I

Pentru toate categoriile de personal didactic (profesori,institutori/învatatori/educatoare, profesori PIPP)

 • Depunerea fisei de înscriere si a copiei de pe chitanta de achitare a taxei de participare la colocviu pentru candidatii care au optat pentru centrul nostru de perfectionare se va face în perioada 16.01.2014-24.01.2014 de luni pâna joi , orar 11-14 sau la adresa de e-mail victorita.vieru@dppd.uvt.ro
 • Fisa se gaseste pe site-ul nostru la dppd.uvt.ro, meniu Programe, submeniul Gradul I si la secretariat, vezi mai jos
 • Depunerea fisei este conditionata de achitarea taxei de înscriere în valoare de 100 de lei: taxa se achita prin Banca Transilvania în contul afisat mai sus.
Observatii: Accesul în sala de examen este conditionat de prezentarea originalului chitantei de plata a taxei de înscriere.

Gradul I – Seria 2013-2015 (depunerea lucrarii)

ORAR DE DEPUNERE A LUCRARILOR

Pâna în 29.08.2014 LUNI-JOI între ORELE 11-14

Pentru toate categoriile de personal didactic (profesori,institutori/învatatori/educatoare,profesori PIPP)

Taxa la Gradul I este de 100 lei care se achita la orice filiala Banca Transilvania în Cont IBAN RO61BTRL0360160100703936 cu precizarea în Cod 11DPPD pentru D.P.P.D. (taxa de 100 lei se achita la înscrierea la colocviu si se ataseaza o copie de la chitanta la fisa de înscriere si 100 lei la depunerea lucrarii si se ataseaza o copie de la chitanta la lucrarea ce se preda la secretariat – un exemplar)

Extras din O.M. 5397/05.11.2013, O.M. nr. 3129/01.02.2013 privind modificarea si completarea OMECTS nr.5561/07.10.2011

 • Candidatul are obligatia de a colabora cu profesorul coordonator pe toata durata elaborarii lucrarii, potrivit unui program stabilit de comun acord . În caz contrar, coordonatorul are dreptul sa nu-si dea avizul scris pentru depunerea lucrarii în termenul stabilit prin prezenta Metodologie.
 • Depunerea lucrarilor metodico-stiintifice se face la institutiile de învatamânt centre de perfectionare pâna la data de 31 august a anului urmator celui în care s-a sustinut colocviul de admitere, în forma scrisa, legata tip carte si pe suport electronic, respectiv CD, format PDF. Ultima pagina a lucrarii cuprinde declaratia de autenticitate , pe propria raspundere a candidatului, din care sa rezulte ca:
  1. a) lucrarea a fost elaborata personal si apartine în întregime candidatului;
  2. b) nu au fost folosite alte surse decât cele mentionate în bibliografie;
  3. c) nu au fost preluate texte, date sau elemente de grafica din alte lucrari sau din alte surse fara a fi citate si fara a fi precizata sursa preluarii, inclusiv în cazul în care sursa o reprezinta alte lucrari ale candidatului;
  4. d) lucrarea nu a mai fost folosita în alte contexte de examen sau de concurs.
 • Pentru depunerea lucrarii este necesar avizul scris al coordonatorului stiintific.

Nota: Pentru candidatii din serii anterioare, depunerea lucrarilor se va face în aceleasi conditii , mai sus mentionate, la care se va adauga urmatoarele acte: aprobare ISJ / derogare M.E.C.T.S. care sa permita înscrierea în serie curenta, copie dupa gradul didactic II, adeverinta de la unitatea de învatamânt în care sa se specifice vechimea la catedra (ce se calculeaza de la data obtinerii gradului didactic II, respectiv data de 1 septembrie a anului scolar urmator sustinerii examenului pâna la data de 31 august a anului scolar în care se sustin inspectia speciala si lucrarea metodico-stiintifica).

Documente utile

Repartizare coordonatori stiintifici - Colocviu - Gradul didactic I - Seria 2014-2016 - Arte
Repartizare coordonatori stiintifici - Colocviu - Gradul didactic I - Seria 2014-2016 - Biologie
Repartizare coordonatori stiintifici - Colocviu - Gradul didactic I - Seria 2014-2016 - Chimie
Repartizare coordonatori stiintifici - Colocviu - Gradul didactic I - Seria 2014-2016 - Educatie fizica
Repartizare coordonatori stiintifici - Colocviu - Gradul didactic I - Seria 2014-2016 - Filosofie
Repartizare coordonatori stiintifici - Colocviu - Gradul didactic I - Seria 2014-2016 - Fizica
Repartizare coordonatori stiintifici - Colocviu - Gradul didactic I - Seria 2014-2016 - Geografie
Repartizare coordonatori stiintifici - Colocviu - Gradul didactic I - Seria 2014-2016 - Informatica
Repartizare coordonatori stiintifici - Colocviu - Gradul didactic I - Seria 2014-2016 - Invatatori, educatoare, isntitutoare, profesori p.i.p.p. - teme arte
Repartizare coordonatori stiintifici - Colocviu - Gradul didactic I - Seria 2014-2016 - Invatatori, educatoare, isntitutoare, profesori p.i.p.p. - teme educa?ie fizica
Repartizare coordonatori stiintifici - Colocviu - Gradul didactic I - Seria 2014-2016 - Invatatori, educatoare, isntitutoare, profesori p.i.p.p. - teme geografie
Repartizare coordonatori stiintifici - Colocviu - Gradul didactic I - Seria 2014-2016 - Invatatori, educatoare, isntitutoare, profesori p.i.p.p. - teme matematica
Repartizare coordonatori stiintifici - Colocviu - Gradul didactic I - Seria 2014-2016 - Invatatori, educatoare, isntitutoare, profesori p.i.p.p. - teme muzica
Repartizare coordonatori stiintifici - Colocviu - Gradul didactic I - Seria 2014-2016 - Invatatori, educatoare, isntitutoare, profesori p.i.p.p. - teme psihopedagogice
Repartizare coordonatori stiintifici - Colocviu - Gradul didactic I - Seria 2014-2016 - Invatatori, educatoare, isntitutoare, profesori p.i.p.p. - teme româna
Repartizare coordonatori stiintifici - Colocviu - Gradul didactic I - Seria 2014-2016 - Invatatori, educatoare, isntitutoare, profesori p.i.p.p. - teme înva?amânt special
Repartizare coordonatori stiintifici - Colocviu - Gradul didactic I - Seria 2014-2016 - Litere - Limba engleza
Repartizare coordonatori stiintifici - Colocviu - Gradul didactic I - Seria 2014-2016 - Litere - Limba franceza
Repartizare coordonatori stiintifici - Colocviu - Gradul didactic I - Seria 2014-2016 - Litere - Limba germana
Repartizare coordonatori stiintifici - Colocviu - Gradul didactic I - Seria 2014-2016 - Litere - Istorie
Repartizare coordonatori stiintifici - Colocviu - Gradul didactic I - Seria 2014-2016 - Litere - Limba latina
Repartizare coordonatori stiintifici - Colocviu - Gradul didactic I - Seria 2014-2016 - Litere - Limba romana
Repartizare coordonatori stiintifici - Colocviu - Gradul didactic I - Seria 2014-2016 - Litere - Limba sarba
Repartizare coordonatori stiintifici - Colocviu - Gradul didactic I - Seria 2014-2016 - Matematica
Repartizare coordonatori stiintifici - Colocviu - Gradul didactic I - Seria 2014-2016 - Muzica
Repartizare coordonatori stiintifici - Colocviu - Gradul didactic I - Seria 2014-2016 - Pedagogie
Repartizare coordonatori stiintifici - Colocviu - Gradul didactic I - Seria 2014-2016 - Psihologie
Repartizare coordonatori stiintifici - Colocviu - Gradul didactic I - Seria 2014-2016 - Psipedagogie speciala
Repartizare coordonatori stiintifici - Colocviu - Gradul didactic I - Seria 2014-2016 - Sociologie
Repartizare coordonatori stiintifici - Colocviu - Gradul didactic I - Seria 2014-2016 - Stiinte economice
Programare – Specializari Colocviu - Gradul didactic I - Seria 2014-2016
Coperta lucrare gradul I
Anexa 13 Gradul I
Fişa de înscriere la gradul didactic I pentru educatoare/învăţători/profesori PIPP
Fişa de înscriere la gradul didactic I pentru profesori
Teme generale pentru toate specializarile
Etape derulare derulare inspecție specială seria 2013-2015
 
Important