Universitatea de Vest din Timişoara  
Despre DPPD Despre DPPD Programe Programe Cercetare Cercetare
Acasă » Programe » Gradul I
Programe
Meniu
» Program de studii psihopedagogice
» Program postuniv. de studii psihopedagogice
» Echivalari OMECTS
» Gradul II
» Gradul I

Gradul I

Beneficiari: Profesori, Educatoare,învăţători,institutori,profesori pentru învăţământul preprimar ,primar secundar şi secundar superior care au dreptul, potrivit legii, să susţină examenele pentru obţinerea gradelor didactice.

Finalizare şi certificare: Absolventul obţine certificat de acordare a gradului didactic.

Gradul I - SERIA 2014-2016

Extras din O.M. 5397/05.11.2013, O.M. nr. 3129/1.02.2013 privind modificarea şi completarea OMECTS nr.5561/07.10.2011

Înscrierea se efectuează în perioada 01-31.10.2013 la inspectoratele şcolare judeţene. Inspectorul de perfecţionare şi formare continuă va transmite centrelor de perfecţionare, până la data de 15 ianuarie 2014, dosarele cadrelor didactice care au fost înscrise să susţină probele examenului de acordare a gradului didactic în seria 2014-2016.

Cadrele didactice înscrise să susţină probele acestui examen în seria 2014-2016 vor depune, la centrul de perfecţionare D.P.P.D.- U.V.T., în perioada 16.01.2014-24.01.2014, fişele privind opţiunea pentru tema lucrării metodico-ştiinţifice.

Colocviul de admitere la gradul didactic I pentru candidaţii care s-au înscris la colocviu pentru seria 2014-2016 se va desfăşura pentru specializările, profesori , învăţători/educatoare/institutori, educatori-învăţători învăţământ special , profesori P.I.P.P., în data de ……………….. conform programării din tabelul ataşat la DOCUMENTE UTILE (programarea se va afisa după data de 24.01.2014)

Examinarea va urmări cu prioritate verificarea capacităţii candidaţilor de a sesiza şi soluţiona implicaţiile pedagogice-practice ale temei tratate. Evaluarea candidaţilor se va realiza prin “admis” sau “respins”.

Conţinutul colocviului

Orientativ vor fi verificate aspecte referitoare la : rigurozitatea şi precizia delimitării temei, importanţa teoretică şi practică a temei alese, actualitatea şi oportunitatea bibliografiei selective propuse în raport cu tema, consemnarea corectă a acesteia, integrarea temei în domeniul mai larg teoretico-metodologic şi practic-acţional, conţinutul semnificativ al unora dintre lucrările menţionate în bibliografie, cunoaşterea specifică a principalelor probleme ce vor fi abordate în tratarea lucrării etc.

Metodologia specifică cercetării ştiinţifice, psiho-pedagogice şi metodice pe care o implică elaborarea lucrării. Examinarea aspectelor referitoare la : ipoteza (ipotezele) de lucru, specificul investigării pe care intenţionează să o realizeze (sau pe care a iniţiat-o deja) candidatul, metodologia de explorare propusă, preocupările şi intenţiile referitoare la realizarea lucrării, experienţa personal acumulată de candidat în domeniul temei, modalităţile de valorificare a acesteia în elaborarea lucrării s.a.

Domeniul proiectării pedagogice proprii specialităţii respective cu referire special la conceperea, realizarea , evaluarea şi reglarea-autoreglarea activităţii de predare-învăţare specific temei propuse.

După susţinerea colocviului în termen de 10 zile candidaţiilor declaraţi admişi li va afişa pe site-ul DPPD la secţiunea DOCUMENTE UTILE profesorul coordonator repartizat.

Elaborarea lucrărilor metodico-ştiinţifice se va realiza în intervalul 15.02.2014-31.08.2015. Criterii de elaborare şi evaluare a lucrării metodico-ştiinţifice se găsesc în Anexa 13 / OM 5561/2011

INFORMAŢII - Gradul I – Seria 2014-2016 (înscrierea la colocviu)

Taxa la Gradul I este de 100 lei care se achită la orice filială Banca Transilvania în Cont IBAN RO61BTRL0360160100703936 cu precizarea în Cod DPPD 1980001 pentru D.P.P.D. (taxa de 100 lei se achită la înscrierea la colocviu şi se ataşează o copie de la chitanţă la fişa de înscriere )

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE LA GRADUL DIDACTIC I

Pentru toate categoriile de personal didactic (profesori,institutori/învăţători/educatoare, profesori PIPP)

 • Depunerea fişei de înscriere şi a copiei de pe chitanţa de achitare a taxei de participare la colocviu pentru candidaţii care au optat pentru centrul nostru de perfecţionare se va face în perioada 16.01.2014-24.01.2014 de luni până joi , orar 11-14 sau la adresa de e-mail victorita.vieru@dppd.uvt.ro
 • Fişa se găseşte pe site-ul nostru la dppd.uvt.ro, meniu Programe, submeniul Gradul I şi la secretariat, vezi mai jos
 • Depunerea fişei este condiţionată de achitarea taxei de înscriere în valoare de 100 de lei: taxa se achita prin Banca Transilvania în contul afişat mai sus.
Observaţii: Accesul în sala de examen este condiţionat de prezentarea originalului chitanţei de plată a taxei de înscriere.

Gradul I – Seria 2013-2015 (depunerea lucrării)

ORAR DE DEPUNERE A LUCRĂRILOR

Până în 29.08.2014 LUNI-JOI între ORELE 11-14

Pentru toate categoriile de personal didactic (profesori,institutori/învăţători/educatoare,profesori PIPP)

Taxa la Gradul I este de 100 lei care se achită la orice filială Banca Transilvania în Cont IBAN RO61BTRL0360160100703936 cu precizarea în Cod DPPD 1980001 pentru D.P.P.D. (taxa de 100 lei se achită la înscrierea la colocviu şi se ataşează o copie de la chitanţă la fişa de înscriere şi 100 lei la depunerea lucrării şi se ataşează o copie de la chitanţă la lucrarea ce se predă la secretariat – un exemplar)

Extras din O.M. 5397/05.11.2013, O.M. nr. 3129/01.02.2013 privind modificarea şi completarea OMECTS nr.5561/07.10.2011

 • Candidatul are obligaţia de a colabora cu profesorul coordonator pe toată durata elaborării lucrării, potrivit unui program stabilit de comun acord . În caz contrar, coordonatorul are dreptul să nu-şi dea avizul scris pentru depunerea lucrării în termenul stabilit prin prezenta Metodologie.
 • Depunerea lucrărilor metodico-ştiinţifice se face la instituţiile de învăţământ centre de perfecţionare până la data de 31 august a anului următor celui în care s-a susţinut colocviul de admitere, în formă scrisă, legată tip carte şi pe suport electronic, respectiv CD, format PDF. Ultima pagină a lucrării cuprinde declaraţia de autenticitate , pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că:
  1. a) lucrarea a fost elaborată personal si aparţine în întregime candidatului;
  2. b) nu au fost folosite alte surse decât cele menţionate în bibliografie;
  3. c) nu au fost preluate texte, date sau elemente de grafică din alte lucrări sau din alte surse fără a fi citate si fără a fi precizată sursa preluării, inclusiv în cazul în care sursa o reprezintă alte lucrări ale candidatului;
  4. d) lucrarea nu a mai fost folosită în alte contexte de examen sau de concurs.
 • Pentru depunerea lucrării este necesar avizul scris al coordonatorului ştiinţific.

Notă: Pentru candidaţii din serii anterioare, depunerea lucrărilor se va face în aceleaşi condiţii , mai sus menţionate, la care se va adăuga următoarele acte: aprobare ISJ / derogare M.E.C.T.S. care să permită înscrierea în serie curentă, copie după gradul didactic II, adeverinţă de la unitatea de învăţământ în care să se specifice vechimea la catedră (ce se calculează de la data obţinerii gradului didactic II, respectiv data de 1 septembrie a anului şcolar următor susţinerii examenului până la data de 31 august a anului şcolar în care se susţin inspecţia specială şi lucrarea metodico-ştiinţifică).

Documente utile

Repartizare coordonatori stiintifici - Colocviu - Gradul didactic I - Seria 2014-2016 - Arte
Repartizare coordonatori stiintifici - Colocviu - Gradul didactic I - Seria 2014-2016 - Biologie
Repartizare coordonatori stiintifici - Colocviu - Gradul didactic I - Seria 2014-2016 - Chimie
Repartizare coordonatori stiintifici - Colocviu - Gradul didactic I - Seria 2014-2016 - Educatie fizica
Repartizare coordonatori stiintifici - Colocviu - Gradul didactic I - Seria 2014-2016 - Filosofie
Repartizare coordonatori stiintifici - Colocviu - Gradul didactic I - Seria 2014-2016 - Fizica
Repartizare coordonatori stiintifici - Colocviu - Gradul didactic I - Seria 2014-2016 - Geografie
Repartizare coordonatori stiintifici - Colocviu - Gradul didactic I - Seria 2014-2016 - Informatica
Repartizare coordonatori stiintifici - Colocviu - Gradul didactic I - Seria 2014-2016 - Invatatori, educatoare, isntitutoare, profesori p.i.p.p. - teme arte
Repartizare coordonatori stiintifici - Colocviu - Gradul didactic I - Seria 2014-2016 - Invatatori, educatoare, isntitutoare, profesori p.i.p.p. - teme educație fizică
Repartizare coordonatori stiintifici - Colocviu - Gradul didactic I - Seria 2014-2016 - Invatatori, educatoare, isntitutoare, profesori p.i.p.p. - teme geografie
Repartizare coordonatori stiintifici - Colocviu - Gradul didactic I - Seria 2014-2016 - Invatatori, educatoare, isntitutoare, profesori p.i.p.p. - teme matematică
Repartizare coordonatori stiintifici - Colocviu - Gradul didactic I - Seria 2014-2016 - Invatatori, educatoare, isntitutoare, profesori p.i.p.p. - teme muzică
Repartizare coordonatori stiintifici - Colocviu - Gradul didactic I - Seria 2014-2016 - Invatatori, educatoare, isntitutoare, profesori p.i.p.p. - teme psihopedagogice
Repartizare coordonatori stiintifici - Colocviu - Gradul didactic I - Seria 2014-2016 - Invatatori, educatoare, isntitutoare, profesori p.i.p.p. - teme română
Repartizare coordonatori stiintifici - Colocviu - Gradul didactic I - Seria 2014-2016 - Invatatori, educatoare, isntitutoare, profesori p.i.p.p. - teme învățământ special
Repartizare coordonatori stiintifici - Colocviu - Gradul didactic I - Seria 2014-2016 - Litere - Limba engleza
Repartizare coordonatori stiintifici - Colocviu - Gradul didactic I - Seria 2014-2016 - Litere - Limba franceza
Repartizare coordonatori stiintifici - Colocviu - Gradul didactic I - Seria 2014-2016 - Litere - Limba germana
Repartizare coordonatori stiintifici - Colocviu - Gradul didactic I - Seria 2014-2016 - Litere - Istorie
Repartizare coordonatori stiintifici - Colocviu - Gradul didactic I - Seria 2014-2016 - Litere - Limba latina
Repartizare coordonatori stiintifici - Colocviu - Gradul didactic I - Seria 2014-2016 - Litere - Limba romana
Repartizare coordonatori stiintifici - Colocviu - Gradul didactic I - Seria 2014-2016 - Litere - Limba sarba
Repartizare coordonatori stiintifici - Colocviu - Gradul didactic I - Seria 2014-2016 - Matematica
Repartizare coordonatori stiintifici - Colocviu - Gradul didactic I - Seria 2014-2016 - Muzica
Repartizare coordonatori stiintifici - Colocviu - Gradul didactic I - Seria 2014-2016 - Pedagogie
Repartizare coordonatori stiintifici - Colocviu - Gradul didactic I - Seria 2014-2016 - Psihologie
Repartizare coordonatori stiintifici - Colocviu - Gradul didactic I - Seria 2014-2016 - Psipedagogie speciala
Repartizare coordonatori stiintifici - Colocviu - Gradul didactic I - Seria 2014-2016 - Sociologie
Repartizare coordonatori stiintifici - Colocviu - Gradul didactic I - Seria 2014-2016 - Stiinte economice
Programare – Specializari Colocviu - Gradul didactic I - Seria 2014-2016
Coperta lucrare gradul I
Anexa 13 Gradul I
Fişa de înscriere la gradul didactic I pentru educatoare/învăţători/profesori PIPP
Fişa de înscriere la gradul didactic I pentru profesori
Teme generale pentru toate specializarile
Etape derulare derulare inspecție specială seria 2012-2014
 
Important