Universitatea de Vest din Timişoara  
Despre DPPD Despre DPPD Programe Programe Cercetare Cercetare
Acasă » Programe » Gradul II
Programe
Meniu
» Program de studii psihopedagogice
» Program postuniv. de studii psihopedagogice
» Echivalari OMECTS
» Gradul II
» Gradul I

GRADUL DIDACTIC II

SESIUNEA - AUGUST 2015
PROFESORI
PROBE

24.08.2015 –Metodica specialităţii – EXAMEN SCRIS
26.08.2015- Pedagogie – EXAMEN ORAL

Pentru proba scrisă la Gradul II candidaţii se vor prezenta în faţa sălilor de examen la ora 8:00.
Taxa pentru înscriere la Gradul II este de 100 lei şi se achită la orice filială Banca Transilvania în Cont IBAN: RO61BTRL0360160100703936 – COD FACULTATE 11DPPD cu precizarea pentru D.P.P.D.

Extras din OMEN 5397/05.11.2013, OMEN nr. 3129/01.02.2013 privind modificare şi completarea OMECTS nr. 5561/07.10.2011
 • Accesul în sala de examen se face pe bază de B.I. / C.I. şi actul care atestă schimbarea numelui faţă de fişa de înscriere(certificat căsătorie/divorţ – acolo unde este cazul).
 • Accesul în sala de examen se face pe baza de tabel nominal, sub controlul responsabilului de sală. La intrarea în sală, candidaţii nu trebuie să aibă asupra lor nici un material, respectiv cărţi, caiete, notiţe etc. Sau obiect care ar putea fi folosite ca sursă de informare ilicită.
 • Pentru scrierea textului, candidaţii vor folosi stilou cu cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră. Pentru elementele de grafică se va folosi creionul negru.
 • Frauda şi tentativa de fraudă se sancţionează cu excluderea din examen.
 • Candidaţii care consideră că au fost subevaluaţi pot să depună contestaţii. Acestea se adresează, în scris, preşedintelui comisiei de examinare în termen de 24 ore de la data şi ora afişării rezultatelor.
 • Se pot depune contestaţii numai privind evaluarea la proba scrisă. Nu se admit contestaţii privind evaluarea la proba orală.
 • În contestaţie se vor face referiri explicite la baremul de evaluare, menţionându-se subiectele şi punctele la care candidatul consideră că a fost subevaluat.
 • Pentru promovarea examenului de acordare a gradului didactic II, candidatul trebuie să obţină cel puţin nota 8 (opt) la inspecţia specială şi cel puţin nota 8 (opt) la testul de metodica specialităţii şi respectiv la proba orală din cadrul examenului. Candidaţii care nu obţin nota minimă la o probă nu se pot prezenta la proba următoare.
 • Media generală de promovare a examenului de acordare a gradului didactic II se calculează ca medie aritmetică a celor două probe ( testul din metodica specialităţii şi proba orală din cadrul examenului).
 • Media generală de promovare a examenului de acordare a gradului didactic II este de cel puţin 8 (opt).
PROGRAME PROFESORI

Programele valabile pentru examenul de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2015 pot fi accesate pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale, www.edu.ro.(Resurse umane / Direcţia Formare continuă / Programe de definitivat/gradul II /gradul I. )
GRADUL DIDACTIC II
SESIUNEA - AUGUST 2015

ÎNVĂŢĂTORI/INSTITUTORI/PROFESORI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR- din învăţământul de masă, din unităţile preşcolare cu predare în limba română
PROBE
25.08.2015 - Metodica predării limbii şi literaturii române, metodica predării matematicii – EXAMEN SCRIS
27.08.2015 - Pedagogie şi elemente de psihologie şi de sociologie educaţională – EXAMEN ORAL

Pentru proba scrisă la Gradul II candidaţii se vor prezenta în faţa sălilor de examen la ora 8:00
Taxa pentru înscriere la Gradul II este de 100 lei şi se achită la orice filială Banca Transilvania în Cont IBAN: RO61BTRL0360160100703936 - COD FACULTATE 11DPPD cu precizarea pentru D.P.P.D.

Extras din OMEN 5397/05.11.2013, OMEN nr. 3129/01.02.2013 privind modificare şi completarea OMECTS nr. 5561/07.10.2011
 • Accesul în sala de examen se face pe bază de B.I. / C.I. şi actul care atestă schimbarea numelui faţă de fişa de înscriere(certificat căsătorie/divorţ – acolo unde este cazul).
 • Accesul în sala de examen se face pe baza de tabel nominal, sub controlul responsabilului de sală. La intrarea în sală, candidaţii nu trebuie să aibă asupra lor nici un material, respectiv cărţi, caiete, notiţe etc. Sau obiect care ar putea fi folosite ca sursă de informare ilicită.
 • Pentru scrierea textului, candidaţii vor folosi stilou cu cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră. Pentru elementele de grafică se va folosi creionul negru.
 • Frauda şi tentativa de fraudă se sancţionează cu excluderea din examen.
 • Candidaţii care consideră că au fost subevaluaţi pot să depună contestaţii. Acestea se adresează, în scris, preşedintelui comisiei de examinare în termen de 24 ore de la data şi ora afişării rezultatelor.
 • Se pot depune contestaţii numai privind evaluarea la proba scrisă. Nu se admit contestaţii privind evaluarea la proba orală.
 • În contestaţie se vor face referiri explicite la baremul de evaluare, menţionându-se subiectele şi punctele la care candidatul consideră că a fost subevaluat.
 • Pentru promovarea examenului de acordare a gradului didactic II, candidatul trebuie să obţină cel puţin nota 8 (opt) la inspecţia specială şi cel puţin nota 8 (opt) la testul de metodica specialităţii şi respectiv la proba orală din cadrul examenului. Candidaţii care nu obţin nota minimă la o probă nu se pot prezenta la proba următoare.
 • o Media generală de promovare a examenului de acordare a gradului didactic II se calculează ca medie aritmetică a celor două probe (testul din metodica specialităţii şi proba orală din cadrul examenului).
 • Media generală de promovare a examenului de acordare a gradului didactic II este de cel puţin 8 (opt).
PROGRAME ÎNVĂŢĂTORI
 • Programa privind metodica predării limbii şi literaturii române pentru învăţători/institutori şi programa privind metodica predării matematicii pentru învăţători/institutori, aprobate prin O.M. 3701/26.04.2000;
 • Programa de pedagogie pentru învăţători/institutori/educatoare din învăţământul de masă şi din învăţământul special, aprobată prin O.M. 2687/27.11.2007.
Programele valabile pentru examenul de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2015 pot fi accesate pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale, www.edu.ro.(Resurse umane /Direcţia Formare continuă / Programe de definitivat/gradul II /gradul I. )
GRADUL DIDACTIC II

SESIUNEA - AUGUST 2015

EDUCATOARE/INSTITUTORI/PROFESORI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR – din învăţământul de masă, din unităţile preşcolare cu predare în limba română
PROBE

25.08.2015 – Metodica predării limbii române şi literaturii pentru copii, metodica predării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii – EXAMEN SCRIS
27.08.2015 - Pedagogie şi elemente de psihologie şi de sociologie educaţională – EXAMEN ORAL

Pentru proba scrisă la Gradul II candidaţii se vor prezenta în faţa sălilor de examen la ora 8:00.
Taxa pentru înscriere la Gradul II este de 100 lei şi se achită la orice filială Banca Transilvania în Cont IBAN: RO61BTRL0360160100703936 - COD FACULTATE 11DPPD cu precizarea pentru D.P.P.D.
Extras din OMEN 5397/05.11.2013, OMEN nr. 3129/01.02.2013 privind modificare şi completarea OMECTS nr. 5561/07.10.2011
 • Accesul în sala de examen se face pe bază de B.I. / C.I. şi actul care atestă schimbarea numelui faţă de fişa de înscriere(certificat căsătorie/divorţ – acolo unde este cazul).
 • Accesul în sala de examen se face pe baza de tabel nominal, sub controlul responsabilului de sală. La intrarea în sală, candidaţii nu trebuie să aibă asupra lor nici un material, respectiv cărţi, caiete, notiţe etc. Sau obiect care ar putea fi folosite ca sursă de informare ilicită.
 • Pentru scrierea textului, candidaţii vor folosi stilou cu cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră. Pentru elementele de grafică se va folosi creionul negru.
 • Frauda şi tentativa de fraudă se sancţionează cu excluderea din examen.
 • Candidaţii care consideră că au fost subevaluaţi pot să depună contestaţii. Acestea se adresează, în scris, preşedintelui comisiei de examinare în termen de 24 ore de la data şi ora afişării rezultatelor.
 • Se pot depune contestaţii numai privind evaluarea la proba scrisă. Nu se admit contestaţii privind evaluarea la proba orală.
 • În contestaţie se vor face referiri explicite la baremul de evaluare, menţionându-se subiectele şi punctele la care candidatul consideră că a fost subevaluat.
 • Pentru promovarea examenului de acordare a gradului didactic II, candidatul trebuie să obţină cel puţin nota 8 (opt) la inspecţia specială şi cel puţin nota 8 (opt) la testul de metodica specialităţii şi respectiv la proba orală din cadrul examenului. Candidaţii care nu obţin nota minimă la o probă nu se pot prezenta la proba următoare.
 • o Media generală de promovare a examenului de acordare a gradului didactic II se calculează ca medie aritmetică a celor două probe ( testul din metodica specialităţii şi proba orală din cadrul examenului).
 • Media generală de promovare a examenului de acordare a gradului didactic II este de cel puţin 8 (opt).
 PROGRAME EDUCATOARE
 • Programa Limba şi literatura română, aprobată prin O.M. 3701/26.04.2000;
 • Programa privind metodica predării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, aprobată prin O.M. 6305/2008;
 • Programa de pedagogie pentru învăţători/institutori/educatoare din învăţământul de masă şi din învăţământul special, aprobată prin O.M. 2687/27.11.2007.
Programele valabile pentru examenul de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2015 pot fi accesate pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale, www.edu.ro.(Resurse umane / Formare continuă / Programe de definitivat/gradul II /gradul I. )

GRADUL DIDACTIC II
SESIUNEA - AUGUST 2015

ÎNVĂŢĂTORI-EDUCATOARI- ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL

PROBE
Pentru cadrele didactice încadrate în învăţămîntul special – nivel primar, din unităţile şcolare cu limba de predare română25.08.2015 – Metodica predării psihopedagogie speciale – EXAMEN SCRIS
27.08.2015 - Pedagogie şi elemente de psihologie şi de sociologie educaţională - EXAMEN ORAL

Sau

25.08.2015 - Metodica predării limbii şi literaturii române şi metodica predării matematicii – EXAMEN SCRIS
27.08.2015 - Pedagogie şi elemente de psihologie şi de sociologie educaţională – EXAMEN ORAL
Pentru cadrele didactice încadrate în învăţământul special – nivel preşcolar din unităţile preşcolare cu limba de predare română
25.08.2015 – Metodica predării psihopedagogie speciale – EXAMEN SCRIS
27.08.2015 - Pedagogie şi elemente de psihologie şi de sociologie educaţională - EXAMEN ORAL

Sau

25.08.2015 – Metodica predării limbii române şi literaturii pentru copii, metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii – EXAMEN SCRIS
27.08.2015 - Pedagogie şi elemente de psihologie şi de sociologie educaţională – EXAMEN ORAL

Pentru proba scrisă la Gradul II candidaţii se vor prezenta în faţa sălilor de examen la ora 8:00
Taxa pentru înscriere la Gradul II este de 100 lei şi se achită la orice filială Banca Transilvania în Cont IBAN: RO61BTRL0360160100703936 - COD FACULTATE 11DPPD cu precizarea pentru D.P.P.D.
Extras din OMEN 5397/05.11.2013, OMEN nr. 3129/01.02.2013 privind modificare şi completarea OMECTS nr. 5561/07.10.2011
 • Accesul în sala de examen se face pe bază de B.I. / C.I. şi actul care atestă schimbarea numelui faţă de fişa de înscriere(certificat căsătorie/divorţ – acolo unde este cazul).
 • Accesul în sala de examen se face pe baza de tabel nominal, sub controlul responsabilului de sală. La intrarea în sală, candidaţii nu trebuie să aibă asupra lor nici un material, respectiv cărţi, caiete, notiţe etc. Sau obiect care ar putea fi folosite ca sursă de informare ilicită.
 • Pentru scrierea textului, candidaţii vor folosi stilou cu cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră. Pentru elementele de grafică se va folosi creionul negru.
 • Frauda şi tentativa de fraudă se sancţionează cu excluderea din examen.
 • Candidaţii care consideră că au fost subevaluaţi pot să depună contestaţii. Acestea se adresează, în scris, preşedintelui comisiei de examinare în termen de 24 ore de la data şi ora afişării rezultatelor.
 • Se pot depune contestaţii numai privind evaluarea la proba scrisă. Nu se admit contestaţii privind evaluarea la proba orală.
 • În contestaţie se vor face referiri explicite la baremul de evaluare, menţionându-se subiectele şi punctele la care candidatul consideră că a fost subevaluat.
 • Pentru promovarea examenului de acordare a gradului didactic II, candidatul trebuie să obţină cel puţin nota 8 (opt) la inspecţia specială şi cel puţin nota 8 (opt) la testul de metodica specialităţii şi respectiv la proba orală din cadrul examenului. Candidaţii care nu obţin nota minimă la o probă nu se pot prezenta la proba următoare.
 • Media generală de promovare a examenului de acordare a gradului didactic II se calculează ca medie aritmetică a celor două probe (testul din metodica specialităţii şi proba orală din cadrul examenului).
 • Media generală de promovare a examenului de acordare a gradului didactic II este de cel puţin 8 (opt).
PROGRAME ÎNVĂŢĂTORI-EDUCATOARE – ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL
 • Psihopedagogie specială toate, aprobată prin O.M. 2687/27.11.2007
 • Programa de pedagogie pentru învăţători/institutori/educatoare din învăţământul de masă şi din învăţământul special, aprobată prin O.M. 2687/27.11.2007.

Programele valabile pentru examenul de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2015 pot fi accesate pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale, www.edu.ro.(Resurse umane /Direcţia Formare continuă / Programe de definitivat/gradul II /gradul I. )

DOCUMENTE UTILE

Tabel cu candidatii inscrisi la gradul II profesori A12 24-08-2015
Tabel cu candidatii inscrisi la gradul II profesori A13 24-08-2015
Tabel cu candidatii inscrisi la gradul II profesori A03 24-08-2015
Tabel cu candidatii inscrisi la gradul II profesori A02 24-08-2015
Tabel cu candidatii inscrisi la gradul II invatatori-educataore-inv special A12
 
Important